BOISTÖS HISTORIA2018-02-06T19:04:10+02:00

BOISTÖS HISTORIA

LOTSÖNS FÖRTROLLNING
OCH HISTORIA

På Boistö har man i forna tider idkat fiske och säljakt. Lotsarna började arbeta här kring 1720. År 1892 byggdes den nuvarande lotsstugan på ön.

Boistö har upplevt och vittnat många händelser i Finska vikens historia. Den ryska och svenska flottan drabbade samman utanför Hogland i fem stora strider på 1700-talet. I striderna stod tidens stormaktsrelationer på spel och i dem deltog även lotsarna, eftersom de var experter på vattenområdena. Lotsarna har alltid haft en stor betydelse i såväl krig som handelssjöfart. Lotsarnas arbete i de krävande förhållandena till sjöss har varit livsfarligt, speciellt i krigstider.

Lotsarnas inflytande på Boistö fortsatte ända fram till år 2003. Efter detta koncentrerades all lotsverksamhet i området till Orrengrund, sydväst om Boistö.

Även sjöbevakare, kustartilleriet och Finlands sjöräddningssällskap har varit bosatta på Boistö på 1900-talet. Kustartilleriets inverkan på Boistö var ringa. Ett minne från dess tid på ön är dock eldledningstornet som finns på ön. Sjöbevakarna lämnade ön år 1996, varefter Sjöräddningssällskapet började använda ön som utbildningscenter. Sjöräddningssällskapets verksamhet fortsatte ända fram till år 2006 då det beslutades att verksamheten skulle flyttas till nya utrymmen i Ingå skärgård.

År 2008 inleddes en ny era på Boistö med företaget som erbjuder högklassiga konferens- och festlokalstjänster med respekt för skärgårdstraditionerna.

MÄNNISKORNA PÅ ÖN

Juha ja Marjo Nurminen
Juha ja Marjo NurminenIdéens mor och far, företagarna i Oy Boistö Ab

Juha: ”Som avkomling i en skeppsredarfamilj ligger värnandet om sjöfartstraditionen mig nära hjärtat. Jag bekantade mig för första gången med Boistö i början av 1990-talet via Sjöräddningssällskapet. Jag kände även sedan tidigare till öns ärorika förflutna som bas för sjöförsvaret.”

Marjo: ”Vi ville inte göra Boistö till ett opersonligt kurscenter, utan bevara öns unika natur och banden till den intressanta sjöhistoriska traditionen.”

Juha: ”Som passionerad idkare av traditionsbyggande var det viktigt för mig att alla renoveringsarbeten på ön – timmerbyggena i byggnaderna och bryggan, stenarbetena, inredningstextilerna såsom mattor och ryor – visar prov på högklassigt finländskt handarbete. Vårt tredje kriterium i upprustningen av Boistö var att lösningarna skulle vara miljövänliga.”

Marjo: ”Vi tycker att vi lyckades uppfylla alla dessa villkor över förväntan i upprustningen av ön. På vår webbplats försöker vi återskapa en känsla av den unika stämning som finns på Boistö, fast det är omöjligt att helt förmedla det i bild eller text. Boistö måste upplevas! Vi känner tacksamhet till alla de fantastiskt skickliga och begåvade människor som har varit med i skapandet av Boistös nya anda som hämtar inspiration i traditionen och skärgårdsnaturen.”

Lasse Andersson
Lasse AnderssonHamnkaptenen, öns värd

”Jag kommer från Lovisatrakten. Mina förfäder i många generationer har arbetat som lotsar på Boistö och därför har jag speciellt nära band till ön. Jag jobbade på Boistö för första gången år 1997 som lärling till skeppare-undermaskinmästare. År 2001 gjorde Sjöräddningssällskapet mitt jobb som värd för kurscentret på Boistö till en fast anställning.

Jag är glad över att ha kunnat fortsätta mitt arbete i denna roll även på den nya Boistö. Som en sjöräddare med lång erfarenhet ansvarar jag för båtarna och för trygga transporter av besökarna till och från ön, oberoende av vädret. Jag känner även till byggnaderna utan och innan och ser till att allting är i skick och fungerar när gästerna anländer. Av säkerhetsskäl övernattar jag på ön med våra kunder; ingen lämnas ensam på ön.

Boistö samarbetar med många företagare i Lovisa- och Kotkaregionen. Vi använder lokal arbetskraft för bygg- och renoveringsarbeten, städning och programarrangemang för gästerna, till exempel när vi ordnar fisketurer. Det här har stor betydelse för hela området.”

Siv NygårdÖns värdinna

Jag kommer från Lovisatrakten och är kock till yrket. På ön sköter jag tillredningen av måltiderna och kundernas trivsel i allmänhet tillsammans med den övriga personalen. Tillställningarna skräddarsys alltid efter kundernas önskemål och därför är varje tillställning unik. Eftersom vi bara betjänar en grupp i taget på ön, kan vi fokusera på kundernas trivsel till hundra procent. Den natursköna ön är en vacker arbetsmiljö.

LOVISA SKÄRGÅRD
N60°19.387  E26°30.007
GE OSS RESPONS +358 400 666 654
boisto(at)boisto.fi
BE OM EN OFFERT