BOISTÖS HISTORIA

LOTSÖNS FÖRTROLLNING
OCH HISTORIA

På Boistö har man i forna tider idkat fiske och säljakt. Lotsarna började arbeta här kring 1720. År 1892 byggdes den nuvarande lotsstugan på ön.

Boistö har upplevt och vittnat många händelser i Finska vikens historia. Den ryska och svenska flottan drabbade samman utanför Hogland i fem stora strider på 1700-talet. I striderna stod tidens stormaktsrelationer på spel och i dem deltog även lotsarna, eftersom de var experter på vattenområdena. Lotsarna har alltid haft en stor betydelse i såväl krig som handelssjöfart. Lotsarnas arbete i de krävande förhållandena till sjöss har varit livsfarligt, speciellt i krigstider.

Lotsarnas inflytande på Boistö fortsatte ända fram till år 2003. Efter detta koncentrerades all lotsverksamhet i området till Orrengrund, sydväst om Boistö.

Även sjöbevakare, kustartilleriet och Finlands sjöräddningssällskap har varit bosatta på Boistö på 1900-talet. Kustartilleriets inverkan på Boistö var ringa. Ett minne från dess tid på ön är dock eldledningstornet som finns på ön. Sjöbevakarna lämnade ön år 1996, varefter Sjöräddningssällskapet började använda ön som utbildningscenter. Sjöräddningssällskapets verksamhet fortsatte ända fram till år 2006 då det beslutades att verksamheten skulle flyttas till nya utrymmen i Ingå skärgård.

År 2008 inleddes en ny era på Boistö med företaget som erbjuder högklassiga konferens- och festlokalstjänster med respekt för skärgårdstraditionerna.